​Haudals værdigrundlag

h_2audals værdier bygger på en oplevelse af tillid, tryghed, åbenhed, rummelighed og gensidig respekt samt en oplevelse af at blive set, hørt og forstået, således barnets alsidige og personlige udvikling styrkes.

a-stornerkendelse er et nøgleord på Haudal. For at alle føler sig unikke, prioriteres individuelle behov meget højt.

u_2dvikling. Muligheden for udvikling er en livsbetingelse. Vi støtter barnet i at bruge sig selv ud fra de ressourcer det besidder samt støtter det til nærmeste udviklingszone.

stor2ialogen er i højsæde på Haudal. Dette er en forudsætning for et godt samarbejde. Vi vægter kommunikation højt til såvel barnet som til dets netværk.

a2tmosfæren på Haudal bærer præg af en tryg og genkendelig struktur i hjemlige omgivelser.

l2igeværd: Det er vigtigt, at barnet oplever en forbundethed til Haudal. Herigennem udvikles barnets sociale kompetencer og det lærer at begå sig og føler sig en del af fællesskabe

”At føle, at høre, at se
at tale, at græde, at le
at danse, at cykle, at gå
at opdage, lære, forstå
at spørge hvorfor du er til
at indse en dag hvad du vil,
er alt sammen skabt i din hjerne,
din magiske valnøddekerne.”


- Benny Andersen​

Om os​

Fonden Opholdsstedet Haudal er et opholdsted for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), herunder ADHD, ADD eller lignende.

Se brochure​, klik her

HAUDAL

​Fonden Opholdsstedet Haudal 

Haudalsvej 50

8472 Sporup
Tlf.: 86 96 84 41
Mail: fondenhaudal@gmail.com

CVR: 29274177

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har givet Fonden Haudal følgende smiley:​