Forældresamarbejde

Forudsætningen for et godt forældresamarbejde er gensidig respekt. Vi prioriterer opstartsmøder meget højt, hvor al jeres viden om barnet kommer os til gode. Samarbejdet beror på tryghed, ærlighed og åbenhed, og vi vægter samarbejdsmøder, konferencer samt sparring meget højt.

Gennem årene skal børnene/de unge udvikle optimale ressourcer og færdigheder til voksenlivet, og denne proces indgår aflastningen i sammen med forældre og skole. Vi opfordrer derfor altid til, at vi deltager i skolekonferencer og behandlingsmøder, for at barnet/den unge dermed kan stilles ensartede udfordringer i både skole, hjem og aflastning.​

Om os​

Fonden Opholdsstedet Haudal er et opholdsted for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), herunder ADHD, ADD eller lignende.

Se brochure​, klik her

HAUDAL

​Fonden Opholdsstedet Haudal 

Haudalsvej 50

8472 Sporup
Tlf.: 86 96 84 41
Mail: fondenhaudal@gmail.com

CVR: 29274177

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har givet Fonden Haudal følgende smiley:​