Privatlivs -og databeskyttelsespolitik

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.​

Du har rettet henvendelse til Fonden Opholdsstedet Haudal.​

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere din henvendelse.​

Den dataansvarlige er:​

Navn: Gitte Sloth Jørgensen ​

Adresse: Haudalvej 50, Farre, 8472 Sporup​

Telefon: 86968441​

e-mailadresse: fondenhaudal@gmail.com​

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere din henvendelse i praksis og samtidigt leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.​

Fonden Opholdsstedet Haudal har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger, i de situationer, hvor dette vil være relevant.​

Fonden Opholdsstedet Haudal videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller har fået samtykke fra dig til dette.​

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.​

Oplysninger om karakterer vil ikke blive slettet.​

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.​

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.​

Hvis du ikke ønsker, at Fonden Opholdsstedet Haudal behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere din henvendelse og samtidigt leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse.​

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Fonden Opholdsstedet Haudals behandling af dine personoplysninger ukorrekte.​

Om os​

Fonden Opholdsstedet Haudal er et opholdsted for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), herunder ADHD, ADD eller lignende.

Se brochure​, klik her

HAUDAL

​Fonden Opholdsstedet Haudal 

Haudalsvej 50

8472 Sporup
Tlf.: 86 96 84 41
Mail: fondenhaudal@gmail.com

CVR: 29274177

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har givet Fonden Haudal følgende smiley:​