Tilsyn

Tilsynet på Haudal varetages dels af de visiterende kommuner samt Socialtilsyn Midt. De er velkommen såvel uanmeldt som anmeldt. Tilsynet vurderer alle opholdssteder ud fra 8 tilsynskriterier, der udmunder sig i en kvalitetsrapport. 

De 8 kriterier er:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer.
  7. Økonomi
  8. Fysiske rammer.

Om os​

Fonden Opholdsstedet Haudal er et opholdsted for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), herunder ADHD, ADD eller lignende.

Se brochure​, klik her

HAUDAL

​Fonden Opholdsstedet Haudal 

Haudalsvej 50

8472 Sporup
Tlf.: 86 96 84 41
Mail: fondenhaudal@gmail.com

CVR: 29274177

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har givet Fonden Haudal følgende smiley:​